Taximetrie

Taximetrie

Numărul maxim de autorizaţii taxi = 27 — aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Snagov 2013.

Taxe pentru obţinerea documentelor:

  1. 50 lei pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiilor de transport;
  2. 50 lei pentru eliberarea autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme;
  3. 50 lei pentru eliberarea şi prelungirea autorizaţiilor de dispecerat;
  4. 20 lei pentru eliberarea ecusoanelor;
  5. 120 lei / an / autovehicol pentru acces în locurile de aşteptare.

TABEL NOMINAL
cu autorizatiile TAXI eliberate de Primaria Comunei Snagov

Nr. crt. Nr. autorizatie Denumire beneficiar
PF/PJ
Data eliberarii Nr. inmatriculare auto Data expirarii autorizatiei
1 1 SC SIFO SERV SRL 21.112013 IF-02-SHY 21.11.2018
2 2 SC TRANSFER FLI SRL 22.02.2011 IF-05-ADY 22.02.2016
3 3 SC SIFO SERV SRL 11.12.2013 IF-04-RIM 11.12.2018
4 4 SOFT BUSINESS EVOLUTION SRL 7.07.2014 IF-06-VHD 07.07.2019
5 5 SC SIFO SERV SRL 11.12.2013 IF-06-RIM 11.12.2018
6 6 SC SIFO SERV SRL 20.12.2011 IF-07-RIM 20.12.2016
7 7 SOFT BUSINESS EVOLUŢION SRL 19.11.2014 IF-08-MNL 18.11.2019
8 8 SC SIFO SERV SRL 27.03.2014 IF-03-POG 27.03.2019
9 9 SC TRANSFER FLI SRL 22.02.2011 IF-40-VIP 22.02.2016
10 10 SC SIFO SERV SRL 08.10.2014 IF-08-RIM 08.10.2018
11 11 SC SIFO SERV SRL 21.02.2011 IF-82-FAN 22.02.2016
12 12 BABOI G.IULIAN   26.05.2015 IF-06-YEK 26.05.2015
13 13 SC SIFO SERV SRL 01.10.2012 IF-22-RIM 01.05.2016
14 14 SC SIFO SERV SRL 22.09.2010 IF-12-RIM 22.09.2015
15 15 SC SIFO SERV SRL 22.09.2010 IF-16-RIM 22.09.2015
16 16 SC SIFO SERV SRL 20.12.2011 IF-11-RIM 20.12.2016
17 17 VOICU GHEORGHE 26.11.2015 IF-56-DUD 08.11.2020
18 18 DELIMAN FLORIN 12.10.2015  IF-07-KIA 11.10.2020
19 19 SC SIFO SERV SRL 02.12.2010 IF- 10-RIM 02.12.2015
20 20 SC TRANSFER FLI SRL 08.03.2011 IF-62-BOG 22.02.2017
21 21 MARIN E. GAVRILA 16.03.2011 IF-04-YLH 16.03.2016
22 22 SC ALEX PLANETARIU 01.06.2011 IF-05-CJX 01.06.2016
23 23 SC ALEX PLANETARIU 01.06.2011 IF-05-CJY 01.06.2016
24 24 SC ALEX PLANETARIU 20.12.2011 IF-01-CJX 20.12.2016
25 25 S.C.ALEX  PLANETARIU  05.11.2015 IF-06-CTY 05.11.2018
26 26 S.C.ALEX  PLANETARIU 16. 12.2013 IF-06-PEP 15.12.2018
27 27 S.C.ALEX PLANETARIU 10.02.2014 IF-06-PXP 09.02.2019