Materiale ședințe de consiliu

Primarul comunei Snagov,
Având in vedere prevederile art 39 și prevederile art 68 din legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare DISPUNE:

Art, 1. Se convoacă membrii Consiliului Local Snagov, in ședința ordinară in data de 19.05.2017, ora12.00 in sala de consiliu a comunei Snagov, situata in incinta Casei de Cultura, din satul Ghermanesti, Aleea lslaz, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI – ILFOV.

2. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro- Apa sa exercite competentele de autoritate publica tutelara pentru SC Euro Apavol SA.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui imobilului teren in suprafata de 3659 mp;

4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor scolare pentru anul scolar 2016-2017 si a cuantumului fiecarei categorii de burse;

5, Diverse.

Ședința din 29.04.2016

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Snagov

Primarul comunei Snagov,
Având în vedere prevederile art. 39 alin 1 și prevederile art 68 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DISPUNE

Art. 1. Se convoacă membrii Consiliului Local Snagov, în ședință ordinară în data de, 29.04.2016, ora 12.00 în sala de consiliu a comunei Snagov, situată în incinta Casei de Cultură, din Ghermănești, Aleea Islaz, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Zaharia Dănuț Vasile.
  2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stan Nicolae;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii și utilizării excedentului bugetar al contului extrabugetar de venituri și cheltuieli al comunei Snagov pe anul 2015;
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Snagov;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autorizații în regim de taxi pentru executarea serviciului public de transport persoane și bunuri în regim taxi în comuna Snagov;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții și drepturi salariale al sc. Serviciul Public de Gospodărie Comunală Snagov s.r.l.;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat din comuna Snagov pentru anul școlar 2016 – 2017
  8. Diverse.

Sedinta 26.02.2016

Convocator şedinţă ordinara în data de 26.02.2016, ora 09.30 in sala de consiliu a comunei Snagov, situata in incinta Casei de Cultura, din  satul-Ghermanesti,  Aleea Islaz, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de canalizare ştr Grivitei, comuna Snagov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de canalizare Intrarea Tuberozelor, comuna Snagov.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrarile de canalizare Intrarea Violetelor, comuna Snagov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de canalizare str Panselutelor, comuna Snagov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de canalizare str Plevnei, comuna Snagov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de canalizare str Plopilor comuna Snagov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrarile de canalizare str Vaslui, comuna Snagov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de canalizare str Zorelelor, comuna Snagov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Plopilor, comuna Snagov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Bobalna, comuna Snagov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Alexandru loan Cuza, comuna Snagov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Dimitrie Cantemir, comuna Snagov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Florilor, comuna Snagov.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Grivitei, comuna Snagov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare Intrarea Tuberozelor, comuna Snagov.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare Intrarea Viorelelor, comuna Snagov.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare Intrarea Zorelelor, comuna Snagov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările-de reabilitare str Panselutelor, comuna Snagov.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Plevnei, comuna Snagov.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Zorelelor, comuna Snagov.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici cu privire la lucrările de reabilitare str Vaslui, comuna Snagov.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Snagov
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului „Ansamblu de locuinţe individuale si dotări complementare P+2E+M si utilitati” beneficiar SC Zedcom Investitii Imobiliare SRL.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii ale comunei Snagov pe anul 2016.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului extrabugetar de venituri si cheltuieli al comunei Snagov pe anul 2016.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere ale SC Serviciul Public de Gospodărie Comunala Snagov SRL pe anul 2015.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului si a listei de investitii ale SC Serviciul Public de Gospodărie Comunala Snagov SRL pe anul 2016.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere ale Asociaţiei Sportive Voinţa snagov pe anul 2013
30. Proiect de notărâre privind aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere ale Asociaţiei Sportive Voinţa snagov pe anul 2014
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii de fonduri pentru susţinerea financiara a programelor sportive.
32. Diverse.

Sedinta 12.02.2016

Convocator şedinţă ordinara în data de 12.02.2016, ora 16.00 in sala de consiliu a comunei Snagov, situata in incinta Casei de Cultura, din satul Ghermăneşti, Aleea Islaz, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscale.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 1 a HCL Snagov nr 8/2013.
3. Proiect de hotărâre privind incetarea calitatii de membru a comunei Greaca din cadrul ADI Euro Apa.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii si drepturi salariale a SC Serviciul Public de Gospodărie Comunala Snagov SRL.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei comunei Snagov in cadrul ADI Euro Apa.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului IV al anului 2015.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare pe anul 2015.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii si utilizării excedentului bugetar pe anul2015
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluţiei tehnice de desfiinţare si construire a unei clădiri a liceului Mihail Kogalniceanu din sat Snagov, comuna Snagov precum si a indicatorilor tehnico economici
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluţiei tehnice de consolidare a clădiri liceului Mihail Kogalniceanu din sat Snagov, comuna Snagov precum si a indicatorilor tehnico economici
11. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ intocmit de ‘SC Tipofin CO SRL privind obiectivul Vila Turistica Tarla 4 parcela 91.
12. Proiect de hotarare privind „Actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe PR1, str. Liliacului, Nr. 182, sat Snagov, comuna Snagov”
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe P52, str Garoafelor, nr 2, sat Snagov, comuna Snagov.
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe P50, str Garoafelor, nr 4, sat Snagov, comuna Snagov.
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe B2, sos Snagov, nr 117, sat Snagov, comuna Snagov.
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe B3, sos Snagov, nr 1.15, sat Snagov, comuna Snagov
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe D1, sos Snagov, nr 127, sat Snagov, comuna Snagov
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe D2, sos Snagov, nr 131, sat Snagov, comuna Snagov
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe D3, sos Snagov, nr 133, sat Snagov, comuna Snagov
20. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici a blocului de locuinţe P28, str Florilor, nr 10, sat Snagov, comuna Snagov
21. Diverse.