Carantinare Snagov

Măsura de carantinare zonală a localității Snagov pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 24.03.2021 ora 22.00.

Localitatea Snagov compusă din satele Snagov, Ghermănești, Ciofliceni, Vlădiceasca și Tâncăbești a fost carantinată începând cu data de 24.03.2021, orele 22:00, în baza Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6729 din 24.03.2021, ca urmare a analizei de risc privind răspândirea virusului SARS-CoV-2  întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov și avizată de către Institutul Național de Sănătate Publică.

În acest context, facem apel la înțelegerea și responsabilitatea fiecărui cetățean al localității pentru a depăși cu bine această perioadă. Vă rugăm să respectați recomandările specialiștilor și măsurile impuse, astfel încât să limităm răspândirea virusului și să protejăm sănătatea fiecăruia dintre noi.

Rata de infectare la data de:

25.03.2021 – 7,11 cazuri la 1.000 locuitori

26.03.2021 – 7,82 cazuri la 1.000 locuitori

27.03.2021 – 7,94 cazuri la 1.000 locuitori

28.03.2021 – 8,42 cazuri la 1.000 locuitori

29.03.2021 – 7,94 cazuri la 1.000 locuitori

30.03.2021 – 8,66 cazuri la 1.000 locuitori

31.03.2021 – 9,49 cazuri la 1.000 locuitori

01.04.2021 – 10,32 cazuri la 1.000 locuitori

02.04.2021 – 10,43 cazuri la 1.000 locuitori

03.04.2021 – 10,43 cazuri la 1.000 locuitori

04.04.2021 – 11,98 cazuri la 1.000 locuitori

05.04.2021 – 12,19 cazuri la 1.000 locuitori

06.04.2021 – 12,52 cazuri la 1.000 locuitori

07.04.2021 – 12,31 cazuri la 1.000 locuitori

08.04.2021 – 12,54 cazuri la 1.000 locuitori

09.04.2021 – 12,31 cazuri la 1.000 locuitori

10.04.2021 – 12,19 cazuri la 1.000 locuitori

11.04.2021 – 11,12 cazuri la 1.000 locuitori

12.04.2021 – 11,00 cazuri la 1.000 locuitori

13.04.2021 – 10,41 cazuri la 1.000 locuitori

14.04.2021 – 9,23 cazuri la 1.000 locuitori

15.04.2021 – 7,81 cazuri la 1.000 locuitori

16.04.2021 – 7,57 cazuri la 1.000 locuitori

17.04.2021 – 6,39 cazuri la 1.000 locuitori

18.04.2021 – 5,80 cazuri la 1.000 locuitori

19.04.2021 – 4,98 cazuri la 1.000 locuitori

Este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale,
pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu
vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală
a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de
companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din alta localitate;

j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie,
îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

n) participarea la activități religioase;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte
mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de
achitare a călătoriei;

p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

În intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct.3, lit.a), c), m) și o)

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie,
îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte
mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de
achitare a călătoriei;

a) transportul de marfa indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrație publice, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) urgențe medicale.

1. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;

2. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri dejoacă sau altele asemenea;

3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

5. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

6. Organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

7. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

8. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri;

9. Activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.

10. Nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, iar activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.

În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protecție sanitară, de minim 4mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr, 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2) Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).

3) Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane.

Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare si nealimentare în intervalul orar 22.00- 06.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.

(3) în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare;

(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

(5) Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă si duminică.

Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.