Bugetare participativă

Bugetare participativă

Un sistem aplicat cu succes în foarte multe localități din întreaga lume. Este un sistem care permite fiecărui cetățean să se implice în dezvoltarea comunității din care face parte

 

 

 

 

TRIMITE PROIECTUL PROPUS

 

 

 

 

Proiectele vor fi depuse în perioada 22 Martie – 02 Aprilie 2021

Proiectele vor fi analizate în perioada 05-09 Aprilie 2021

Votarea proiectelor se va face în perioada 12-16 Aprilie 2021

Proiectele vor fi implementate în intervalul 2021 -2022

BUGETARE PARTICIPATIVĂ – PROIECTELE PROPUSE

Pentru o mai bună înțelegere, hai să vedem încă odată CE ESTE „BUGETUL PARTICIPATIV”?

Bugetul participativ permite cetăţenilor să se implice în luarea deciziilor privind dezvoltarea localităţii lor. Primăria alocă o parte din bugetul anual,  iar locuitorii vin cu propuneri cu privire la ceea ce ar trebui îmbunătăţit în anul viitor în localitate. Propunerile și proiectele trebuie să servească unui număr cât mai mare de cetățeni, să se încadreze în domeniile propuse și să nu depășească limita de 10.000 euro.

Proiectele sunt înaintate UAT și ulterior supuse votului popular.

Nu este vorba de granturi și nici de finanțarea unor proiecte private

Scopul bugetului participativ nu este numai acela de a repartiza o anumită sumă de bani, deci nu este vorba de un program de granturi cu o nouă denumire sau de a finanța proiecte private. Scopul bugetului participativ este de a implica locuitorii în dialogul privind dezvoltarea locului în care trăiesc, de a arăta oamenilor care sunt posibilităţile localităţii şi modul în care pot contribui la formarea acesteia, precum şi de a învăţa Primăria cum să asculte cetăţenii şi cum să comunice în mod eficient şi constructiv cu ei.

Prin urmare:

Din analiza celor 12 propuneri de proiecte, doar 1/4 au corespuns criteriilor de eligibilitate, mare parte dintre propunerile făcute fiind de natură a considera că finanțarea se adresează unor proiecte private, sens în care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate.

Proiectele propuse au fost:

 1. ”Promovare a conectivității la internet în comunitatea locală: WIFI4SNAGOV”.
 2. ”Rampa lansare ambarcatiuni ”
 3. ”Amenajare Spatiu Capitania Ciofliceni ”
 4. ”Loc de relaxare/ agrement Stadion Snagov ”
 5. ”Copiii mai întâi – evaluare psihologică și psihoterapie
 6. ”Centru de Informare si Promovare Turistica ”
 7. ”Reamenajare accese și renovare pontoane publice Ghermanesti ”
 8. ”Club Yachting si excursii cu barca . ”
 9. ”Cafenea ”
 10. ”Put de mare adâncime ” – sat Tâncăbești
 11. ”Vreau o meserie! ”
 12. ”Prevenirea abandonului școlar în Comuna Snagov ”

Dintre acestea au îndeplinit criteriile de eligibilitate următoarele proiecte:

 1. „Promovare a conectivității la internet în comunitatea locală: WIFI4SNAGOV”.
 2. ”Rampa lansare ambarcatiuni ”
 3. ”Put de mare adâncime ” – sat Tâncăbești

Prin urmare, supunerea la vot nu mai este necesară!

Cele trei proiecte vor fi prinse în bugetul pentru anul 2021 pentru finanțare și vor urma procedura legală pentru a fi implementate!

___________________________________________________________________________

 

Care este principiul bugetării participative?

Bugetarea participativă reprezintă un instrument de deschidere a autorităților către comunitate, care permite participarea reală a cetățenilor la soluționarea unei părți din problemele cu care comunitatea se confruntă.

Drept urmare, orice cetățean al localității care a împlinit vârsta minimă de 18 ani poate să propună și, pe cale de consecință, să decidă în mod direct cum se va cheltui o parte din bugetul ce vizează investițiile în localitatea noastră.

Primăria Comunei Snagov va aloca în fiecare an o parte din buget pentru propunerile de proiecte venite din partea membrilor comunității. În cadrul formulării acestor propuneri, cetăţenii vor fi asistaţi de administraţia locală în privința verificării fezabilității.

Proiectele vor primi votul popular în baza căruia vor fi selectate primele trei, acestea urmând a fi implementate de către autoritățile locale în perioada 2021 – 2022.

Atenție: Prin bugetarea participativă nu sunt finanțate inițiative pentru dezvoltarea de proiecte/afaceri private, ci exclusiv proiecte pentru comunitate.

 

Finanțare pentru primele 3 proiecte votate

10.000 euro pentru fiecare proiect

30.000 euro finanțare totală proiecte

Implementare în termen de 12 luni

TIPURI DE PROIECTE

Proiectele se depun în perioada 22 Martie  – 02 Aprilie 2021. Pentru transmiterea acestora, persoanele interesate vor completa obligatoriu fișa de proiect, cu mențiunea că fiecare persoană poate depune (prin intermediul platformei) o singură propunere de proiect. Odată transmisă, propunerea nu mai poate fi modificată și nici nu poate fi reîncărcată de aceeași persoană. Proiectele propuse care nu respectă regulamentul privind domeniile de implementare și bugetul alocat nu vor fi supuse votului comunității.

educație

Educație

Cultură

Sport

Mediu

Urbanism

Smart city

Agrement

Mobilitate

ÎNTREBĂRI UTILE

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii comunei Snagov care au vârsta de cel puţin 18 ani, prin completarea fișei de proiect disponibilă pe site.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul email-ului la adresa bugetare.participativa@primaria-snagov.ro sau prin intermediul formularului din site: https://www.primaria-snagov.ro/bugerate-participativa/fisa-proiect-bugetare/ cu respectarea tuturor pașilor menționați în Regulament.

Finanțarea nu vizează dezvoltarea unor inițiative de proiecte private, ci exclusiv proiecte pentru comunitate, care trebuie să se încadreze și să poată fi implementate într-unul din următoarele domenii:
– educație;

– cultură;

– sport

– mediu;

– urbanism

– smart city;

– agrement, locuri de joacă;

– mobilitate urbană;

• Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru comunitatea Snagovului (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban ori similare).
• Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Comuna Snagov și care vizează un spațiu public;
• Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale administrației locale.
• Să nu aibă caracter politic, publicitar, comercial sau etnic;
• Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
• Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect.
• Să fie definite cât mai clar. Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă realizarea acestora.

Fiecare proiect trebuie să implice un cost maxim de 10.000 de euro.

În urma procesului de bugetare participativă, vor fi alese 3 (trei) proiecte care vor respecta criteriile stabilite în prezentul regulament și prevederile legale în vigoare, pentru a fi implementate în perioada 2021-2022

Proiectele vor fi alese respectând criteriul celui mai mare număr de voturi și oportunitatea proiectului, la nivelul fiecărui sat, indiferent de categoria din care proiectele fac parte.

Cei care depun proiecte le vor putea completa cu documente pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate, însă, doar atașamentele trimise în format PDF, până la o limită admisă de clientii de email, iar atașamentele să fie transmise în formate uzuale de tip JPG, JPEG, PNG.

Primăria Comuna Snagov va realiza o analiză de sustenabilitate a tuturor propunerilor depuse de către cetățeni.

În urma analizei, propunerile vor fi vor fi adaptate/completate/ajustate de către compartimentele de specialitate ale administrației locale, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de implementare și timpul de execuție.

Dacă există propuneri similare cu privire la conținutul sau locația de implementare, se poate realiza integrarea acestora într-un proiect unic, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Propunerile de proiecte care nu respectă regulamentul privind domeniile și costurile de implementare nu vor fi supuse votului.

O comisie de specialitate din cadrul Primăriei Comuna Snagov va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse, iar acelea care cor respecta condițiile de aplicare, vor fi supuse la vot.

În perioada 12 – 16 aprilie 2021, cetățenii Snagovului își vor putea exprima votul asupra proiectelor depuse. Cei care doresc să voteze vor face acest lucru prin intermediul patformei puse la dispoziție, unde proiectele depuse vor fi afisate, cu condiția ca cei care votează, să se înscrie pe platformă.

Un cetățean poate exprima un singur vot pentru un singur proiect.

Informații suplimentare puteți obține prin transmiterea unui email la adresa bugetare.participativă@primaria-snagov.ro.

Bugetarea participativă este expresia transparenței administrative față de membrii comunității, care trebuie să fie parte la actul decizional în problemele care privesc cetatea.

Prin această modalitate, administrația locală se asigură că cetățenii sunt ascultați, înțeleși, că le sunt respectate dorințele și nevoile, dar mai cu seamă, că oferă în mod activ soluții pentru problemele comunității din care fac parte.