Amenzile se achită prioritar

Amenzile se achită prioritar

ÎN conformitate cu prevederile art. 165 ali. 1 și 2 din legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, începând cu data de 01.01.2016, “cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală”.

Art. 165, Cod de Procedură fiscală – Ordinea stingerii obligațiilor fiscale.

În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală.

Șef Birou

Manolache Florina

Share this post