Listă documente de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public produse și / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informații de interes public

 1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;
 3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 6. programele și strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 10. afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
 11. consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop.